Trợ giúp

Sử dụng Hệ quản trị nội dung

Tạo trang web demo (dùng thử) với GlobalSofts.com

GlobalSofts.com cung cấp một trang web demo đầy đủ chức năng cho khách hàng đang có ý định xây dựng một trang web cho công ty, mà không cần trả trước bất cứ một chi phí nào. Để tạo trang web demo bạn click vào nút [Request a Demo] như hình bên dưới.

Đăng nhập vào Hệ quản trị nội dung

Để quản trị nội dung trang web của bạn. Bạn cần đăng nhập vào hệ quản trị nội dung. Bạn click vào đường liên kết ở mục "Administration Control Panel" trong Email chúng tôi gởi cho bạn. Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang đăng nhập như sau

Quản lý nội dung trang web (Main Content)

Sau khi đăng nhập vào hệ Quản trị nội dung. Bạn click vào mục "Main Content" bên menu bên trái để vào phần quản lý nội dung trang web. Hệ thống sẽ chuyển bạn đến phần quản lý trang như hình sau.

Quản lý slideshow ảnh trên trang chủ (Home Images)

Slideshow ảnh trên trang chủ là 1 loạt ảnh sẽ lần lượt hiện trên trang chủ

Quản lý ảnh banner (Banner Images)

Slideshow ảnh banner là 1 loạt ảnh sẽ lần lượt hiện trên trang web

Quản lý sản phẩm (Manage Product)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý sản phẩm mà không có Thuộc tính Sản phẩm.

Quản lý phẩm (Manage Product) với thuộc tính

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý sản phẩm có Thuộc tính Sản phẩm.

Quản lý thuộc tính sản phẩm (Manage Product Attributes)

Sau khi đăng nhập vào hệ Quản trị nội dung. Bạn click vào mục "Product Attributes" bên menu bên trái để vào phần quản lý thuộc tính sản phẩm.

Quản lý đơn đặt hàng (Manage Order)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý các đơn đặt hàng mà khách hàng đặt trên website của bạn.

Quản lý phân loại sản phẩm (Manage Product Category)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý Phân loại sản phẩm.

Quản lý mật mã khuyến mãi (Manage Promotion)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý Mật mã khuyến mãi.

Quản lý chi phí gởi hàng (Manage Shipping Fee)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý chi phí gởi hàng.

Báo cáo bán hàng và Báo cáo tồn kho (Sale Reports & Inventory Report)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn Báo cáo bán hàng và Báo cáo tồn kho

Quản lý dịch vụ (Manage Service)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý dịch vụ và quản lý chi tiết dịch vụ.

Quản lý phân loại dịch vụ (Manage Service Category)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý Phân loại dịch vụ.

Quản lý yêu cầu đặt chỗ trước (Manage Order/Booking)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý các yêu cầu đặt chỗ trước mà khách hàng yêu cầu trên website của bạn.

Quản lý nhân viên phục vụ (Manage Staff)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ sẽ hiện ở trang đặt chỗ trước của dịch vụ để khách hàng có thể chọn nhân viên nào sẽ phục vụ mình

Quản lý tin tức (Manage News)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý tin tức, bài viết cho website của bạn.

Quản lý phân loại tin tức (Manage News Category)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý Phân loại tin tức.

Quản lý thư viện hình ảnh (Manage Photo)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý thư viện hình ảnh cho website của bạn.

Quản lý phân loại hình ảnh (Manage Photo Category)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý Phân loại hình ảnh.

Quản lý thành viên (Manage Member)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý thành viên đăng ký trên trang web của bạn.

Export Email (Trích xuất Email)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn trích xuất ra các emails đã đăng ký trên trang web của bạn.

Quản lý thông tin liên hệ (Manage Contact)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý thông tin liên hệ khi có khách hàng liên hệ ở trang Liên hệ trên website của bạn.

Quản lý yêu cầu tư vấn sản phẩm (Manage Consult)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý yêu cầu tư vấn sản phẩm khi có khách hàng yêu cầu tư vấn sản phẩm ở trang sản phẩm trên website của bạn.

Website Configuration (Cấu hình cho trang web)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn cấu hình một số thông số cho trang web

Quản lý tài khoản quản trị (Manage Administrator Account)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý tài khoản quản trị.

Update Your Account (Thay đổi thông tin đăng nhập)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn thay đổi thông tin đăng nhập vào hệ Quản trị nội dung hiện tại của bạn.

Quản lý dữ liệu bị xóa (Manage Trash)

Phần hướng dẫn sau đây hướng dẫn bạn quản lý dữ liệu đã bị xóa. Dữ liệu đã bị xóa là dữ liệu mà bạn đã xóa và muốn phục hồi lại. (Tương tự Recycle bin)

Chỉnh sửa SEO Information

SEO là tư viết tắt của Search Engine Optimization nghĩa là tối ưu cho các máy tìm kiếm (Máy tìm kiếm có thể hiểu là Google, Yahoo, Bing,....).