Hướng Dẫn

Photoshop

Tạo một Button bóng bẩy với Photoshop
Bài viết sau đây hướng dẫn bạn tạo 1 button (nút nhấn) bóng bẩy bằng Adobe Photoshop. Như hình kết quả cuối cùng như sau.

Html, Css & Javascript

Tạo một album slide show ảnh đơn giản
Phần hướng dẫn sau đây sẽ hướng dẫn bạn tạo một album slide show ảnh đơn giản sử dụng Javascript & jQuery. Kết quả có thể như hình sau.